Dokumentai

Pradžia

Prano Arbačiausko SSRS piliečio pasas, kuriuo, įklijavęs savo nuotrauką, slapstydamasis naudojosi Adolfas Ramanauskas-Vanagas

1954-11-02
Asmens dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
6
Lapų Nr.
163-1