Dokumentai

Pradžia

Pietų Lietuvos srities visuomeninės dalies kreipimasis „Pietų Lietuvos srities laisvės kovotojai partizanai“, raginantis rinkti medžiagą apie laisvės kovotojų ir gyventojų pasipriešinimą okupantams bei sovietinės santvarkos ir bolševizmo tikrąjį veidą

Nenustatyta data
Atsišaukimai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
12
Lapų Nr.
184
Pastabos