Dokumentai

Pradžia

Elena Palubeckytė LSSR MVD vidaus kalėjime

1953 m.
Fotodokumentai

Kęstučio apygardos Vaidoto rinktinės Mindaugo būrio partizanė Elena Palubeckytė-Liudas, 1954 m. birželį buvo teisiama kartu su Jonu Žemaičiu, Juozu Palubeckiu ir Marijona Žiliūte.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
33960/3
Bylos tomo Nr.
4
Lapų Nr.
10-1