Dokumentai

Pradžia

LSSR KGB darbuotojų darytos partizanų ginklų ir daiktų (šachmatų) nuotraukos

1956–1957 m.
Fotodokumentai

Ginklai 1956-10-12 paimti Adolfo Ramanausko-Vanago sulaikymo Kauno m. metu ir 1956-01-10 rasti Alytaus r. Kružiūnų k. gyventojo Jono Balinsko sodyboje, šachmatai 1956-12-11 rasti Alytaus r. Gečialaukio k. gyventojo Vaclovo Jovaišos sodyboje.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
6
Lapų Nr.
226