Dokumentai

Pradžia

Adolfas Ramanauskas LSSR KGB vidaus kalėjime

1956 m. [spalis]
Fotodokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
1
Lapų Nr.
10-1