Dokumentai

Pradžia

Adolfas Ramanauskas

1956 m. [spalis]
Fotodokumentai

Adolfas Ramanauskas-Vanagas - Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) gynybos pajėgų vadas. Nuotrauka daryta Vilniuje, LSSR MVD vidaus kalėjime.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
1
Lapų Nr.
10-1