Dokumentai

Pradžia

Birutė Ramanauskienė su dukra Auksute

[1955 m.]
Fotodokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
10
Lapų Nr.
218b-12