Dokumentai

Pradžia

Kreipimasis į Dzūkų rinktinės partizanus, raginantis neprarasti vilties ir toliau kovoti su okupantais

[1945 m.]
Atsišaukimai

Dokumente jo rūšis įvardyta kaip „įsakymas“

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
12
Lapų Nr.
249