Dokumentai

Pradžia

Lietuvos partizanų atsišaukimas "Tarybinių įstaigų tarnautojau ir darbininke!", raginantis neimti iš bolševikų ginklų

[1945-1946 m.]
Atsišaukimai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
12
Lapų Nr.
238