Dokumentai

Pradžia

Algimanto apygardos Šarūno rinktinės Algirdo kuopos Vytenio būrio partizanas Aleksas Daukas-Onytė

1945–1947 m.
Fotodokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
15825/3
Bylos priedas
Priedas prie bylos 1
Lapų Nr.
1-6, 1-7