Dokumentai

Pradžia

Algimanto apygardos Šarūno rinktinės Algirdo kuopos Vytenio būrio partizanai

1945–1947 m.
Fotodokumentai

Iš kairės: 1. Aleksas Daukas-Onytė, 2. Jonas Tamošiūnas-Trockis.                   

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
15825/3
Bylos priedas
Priedas prie bylos 1
Lapų Nr.
1-5