Dokumentai

Pradžia

Kęstučio apygardos Vaidoto rinktinės partizanai

Ne vėliau kaip 1947 m. lapkritis
Fotodokumentai

Iš kairės: 1. Juozas Kiliotaitis-Dagys, 2. Juozas Palubeckis-Simas, 3. Antanas Pažereckas-Dobilas. Nuotrauka rasta 1953-11-05 Jurbarko r., Lapgirių miške.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
33960/3
Bylos tomo Nr.
12
Lapų Nr.
283-5