Dokumentai

Pradžia

[Dzūkų grupės Merkio rinktinės] partizanų [atliktos] Alytaus aps. Merkinės mstl. stribų būrio nario Kazio Bilinsko [kvotos duomenys]

1945 m. kovas–gruodis
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
8
Lapų Nr.
89