Dokumentai

Pradžia

Dzūkų grupės štabo leidinys, kuriame apžvelgiamos vidaus ir užsienio politinės žinios

1945-02-11
Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai

1945 m. lapkričio 18 d. Dzūkų grupė pavadinta A apygarda.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
20
Lapų Nr.
115
Pastabos
Kitus egz. žr. f. K-1, ap. 58, b. 44618/3, t. 20, l. 114, 116.