Dokumentai

Pradžia

[Vinco Juozaičio] dienoraščio fragmentas

1945-02-14–1945-06-23
Veiklos dokumentai

V. Juozaitis-Vyturys – Dainavos apygardos štabo Spaudos ir propagandos skyriaus viršininkas (1946–1947 m.).

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
43666/3
Bylos priedas
Priedas prie bylos 1
Lapų Nr.
1-1