Dokumentai

Pradžia

Dzūkų grupės Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1945-01-04 prašymas partizanui [Pranui Svirskui]-Linui skubiai atsiųsti rotatorių ir atvykti į susitikimą. Nuorašas

Nuorašas darytas [1945-01-04]
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
10
Lapų Nr.
264