Dokumentai

Pradžia

Jungtinės Kęstučio apygardos Vaidoto rinktinės partizanas Juozas Palubeckis-Simas

Ne vėliau kaip 1947 m. lapkritis
Fotodokumentai

Nuotrauka rasta 1953-11-05 Jurbarko r., Lapgirių miške.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
33960/3
Bylos tomo Nr.
12
Lapų Nr.
283-3