Dokumentai

Pradžia

Lietuvos laisvės armijos (LLA) Šiaulių apygardos Skroblo būrio vado Rimučio (slap.) raportas apie darbo organizavimą, Vanagų rėmimo komiteto (VRK) steigimo sunkumus

1945-04-07
Veiklos dokumentai

Raportas rastas 1945-04-09 atliekant kratą pas LLA Šiaulių apygardos štabo Ryšių skyriaus viršininką Praną Valiuką-Žalvyrį.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
15742/3
Bylos tomo Nr.
5
Lapų Nr.
95