Dokumentai

Pradžia

Lietuvos laisvės armijos (LLA) vado Adolfo Eidimto-Vyganto laiškas [LLA Šiaulių apygardos štabo Ryšių skyriaus viršininkui Pranui Valiukui-Žalvyriui] apie negautą laikraštį „Nežinomas kareivis“ ir žinių apie padėtį nepateikimą

1945-03-21
Veiklos dokumentai

Laiškas rastas 1945-04-09 atliekant kratą pas LLA Šiaulių apygardos štabo Ryšių skyriaus viršininką Praną Valiuką-Žalvyrį.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
15742/3
Bylos tomo Nr.
5
Lapų Nr.
93