Dokumentai

Pradžia

Kazio Bartkaus-Kautmino raštelis apie ryšių su partizanų būriu užmezgimą

[1945 m. balandis]
Veiklos dokumentai

Raštelis rastas 1945-04-09 atliekant kratą pas LLA Šiaulių apygardos štabo Ryšių skyriaus viršininką Praną Valiuką-Žalvyrį.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
15742/3
Bylos tomo Nr.
5
Lapų Nr.
88