Dokumentai

Pradžia

Lietuvos laisvės armijos (LLA) Šiaulių apygardos štabo Ryšių skyriaus viršininko Prano Valiuko-Žalvyrio laiškas LLA Šiaulių apygardos Radviliškio apylinkės (rinktinės) vadui Juozui Šereivai-Arvydui dėl laikraščio „Nežinomas kareivis“ spausdinimo

1945-04-08
Veiklos dokumentai

Laiškas rastas 1945-04-09 atliekant kratą pas LLA Šiaulių apygardos štabo Ryšių skyriaus viršininką Praną Valiuką-Žalvyrį.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
15742/3
Bylos tomo Nr.
5
Lapų Nr.
84