Dokumentai

Pradžia

Albinas Karalius

1945-04-11
Fotodokumentai

A. Karalius – Lietuvos laisvės armijos (LLA) narys (1941–1945 m.). Nuotrauka daryta LSSR NKVD Šiaulių aps. skyriaus vidaus kalėjime.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
15742/3
Bylos priedas
Kalinio asmens byla Nr. 1
Lapų Nr.
75-1