Dokumentai

Pradžia

Adolfas Eidimtas

1945-04-08
Fotodokumentai

A. Eidimtas  – Lietuvos laisvės armijos (LLA) narys (1941–1945 m.). Nuotrauka daryta LSSR NKGB Kauno m. skyriaus vidaus kalėjime.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
15742/3
Bylos priedas
Kalinio asmens byla Nr. 2
Lapų Nr.
4 atv.