Dokumentai

Pradžia

Dzūkų grupės vado įsakymas Nr. 1 dėl mobilizuojamų partizanų skirstymo į batalionus, kuopas, būrius, skyrius ir grandis, partizanų kuopų ir būrių įvardijimo, batalionų, kuopų ir būrių vadų skyrimo tvarkos, operacijų vykdymo tvarkos, privalomo batalionų ir kuopų operacinės veiklos dienoraščių rašymo ir kt.

1945-05-07
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
14
Lapų Nr.
136