Dokumentai

Pradžia

Bidonas su Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) gynybos pajėgų vado Adolfo Ramanausko-Vanago sukauptais partizanų dokumentais

Ne vėliau kaip 1957-02-06
Fotodokumentai

Bidonas su dokumentais [1957-01-10] rastas Jiezno r. Želkūnų k. gyventojo Jurgio Fedaravičiaus sodyboje. LSSR KGB darbuotojų daryta nuotrauka.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
6
Lapų Nr.
227-1, 227-2