Dokumentai

Pradžia

Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) gynybos pajėgų vado Adolfo Ramanausko-Vanago sukaupti partizanų dokumentai ir daiktai (žibintuvėlis ir rašomosios mašinėlės juostelė)

1957 m. sausio 14–17 d.
Fotodokumentai

Dokumentai ir daiktai 1957-01-13 rasti Varėnos r. Bingelių k. gyventojos Stasės Bilinskienės sodyboje. LSSR KGB darbuotojų daryta nuotrauka.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
6
Lapų Nr.
225-1