Dokumentai

Pradžia

Lietuvos partizanų atsišaukimas „Lietuvi!“, raginantis nedalyvauti rinkimuose

Nenustatyta data
Atsišaukimai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
20
Lapų Nr.
167