Dokumentai

Pradžia

Dzūkų grupės vado Juozo Vitkaus-Kazimieraičio įsakymas Nr. 3 dėl partizanų vieningos struktūros ir drausmės. Dzūkų grupės vado Juozo Vitkaus-Kazimieraičio nurodymas Merkinės bataliono vadui Petrui Petrėnui-Giraičiui sudrausminti ir nuginkluoti bataliono teritorijoje plėšikaujančių partizanų grupę

1945-06-04
Veiklos dokumentai

1945 m. lapkričio 18 d. Dzūkų grupė pavadinta A apygarda.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
9
Lapų Nr.
173