Dokumentai

Pradžia

Dzūkų grupės vado Juozo Vitkaus-Kazimieraičio įsakymas Nr. 1 partizanų dalinių vadams dėl grupės ir jos dalinių vidaus tvarkos, vadovavimo ir tarpusavio ryšių organizavimo, ūkio reikalų tvarkymo, pirmosios pagalbos sužeistiesiems teikimo ir kt.

1945-05-07
Veiklos dokumentai

1945 m. lapkričio 18 d. Dzūkų grupė pavadinta A apygarda.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
9
Lapų Nr.
169, 170