Dokumentai

Pradžia

Dzūkų grupės štabo parengti laikinieji partizanų drausmės nuostatai

[1945 m.]
Veiklos dokumentai

1945 m. lapkričio 18 d. Dzūkų grupė pavadinta A apygarda.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
13
Lapų Nr.
400