Dokumentai

Pradžia

Vytauto apygardos vado Vinco Kaulinio-Miškinio laiškas Tigro rinktinės organizacinio sektoriaus viršininkui Leonui Basiui-Švyturiui apie tai, kad Vincas Žaliaduonis-Rokas neina rinktinės vado pareigų ir kt.

1947-08-13
Veiklos dokumentai

Dokumentas iš Vytauto apygardos Tigro rinktinės štabo archyvo, 1999 m. liepos 15 d. rasto Švenčionių r.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-5
Apyrašo Nr.
5
Bylos Nr.
43
Lapų Nr.
5, 6