Dokumentai

Pradžia

Vytauto apygardos Tigro rinktinės Spaudos ir švietimo skyriaus bei Organizacinio sektoriaus viršininko 1947-08-14 parengtos bendros žinios apie rinktinę. Nuorašas

Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1947-08-14
Veiklos dokumentai

Dokumentas iš Vytauto apygardos Tigro rinktinės štabo archyvo, 1999 m. liepos 15 d. rasto Švenčionių r.

Dokumento tekstas (išskleisti)

                                   VI. Bendros žinios.
1. Partizanų moralinis stovis patenkinamas.
2. Visuomenės moralinis stovis taip pat patenkinamas.
3. Nevisiškai rinktinė pajėgi skirtam uždaviniui atlikti.
                                                 /pas/
                          Rinktinės Sp-dos-Šv-mo sk. ir OS V-kas
Ežerėnai, 1947. 8. 14.
                                                Nuorašas tikras: Baravykas

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-5
Apyrašo Nr.
5
Bylos Nr.
38
Lapų Nr.
2