Dokumentai

Pradžia

Bendrojo demokratinio pasipriešinimo sąjūdžio (BDPS) Prezidiumo pirmininko Gintauto (slap.) 1947-08-10 įsakymas Nr. 11 dėl karinio laipsnio suteikimo BDPS ginkluotųjų pajėgų kovotojams tvarkos. Nuorašas

Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1947-08-10
Veiklos dokumentai

Dokumentą Lietuvos ypatingajam archyvui 2003 m. perdavė buvęs Žemaičių apygardos Šatrijos rinktinės Janapolės būrio ryšininkas Zigmas Micevičius-Avikailiukas.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-5
Apyrašo Nr.
6
Bylos Nr.
1
Lapų Nr.
1