Dokumentai

Pradžia

Lietuvos laisvės armijos (LLA) Kauno apygardos Kovo apylinkės vado Jono Jasinevičiaus-Margio įsakymas Nr. 52 dėl būrių narių bendros maldos, būrių vadų atsakomybės jiems pavaldžių partizanų plėšikavimo atvejais, ginklų patikros bei priežiūros ir bereikalingo šaudymo būrelių dislokacijos vietose

1945-05-21
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
6495/3
Bylos tomo Nr.
1
Lapų Nr.
338-6