Dokumentai

Pradžia

Lietuvos laisvės armijos (LLA) Kauno apygardos Kovo apylinkės vado Jono Jasinevičiaus-Margio 1945-05-21 įsakymas Nr. 51 dėl partizano Vaidoto (slap.) paskyrimo laikinuoju apylinkės vadu ir kitų paskyrimų

1945-05-21
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
6495/3
Bylos tomo Nr.
1
Lapų Nr.
338-5