Dokumentai

Pradžia

[Dainavos apygardos Dzūkų rinktinės Kęstučio] grupės laikraštis „Už tėvų žemę“, Nr. 12 (44)

1947-08-10
Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
11
Lapų Nr.
103