Dokumentai

Pradžia

Bendrojo demokratinio pasipriešinimo sąjūdžio (BDPS) Prezidiumo pirmininko Gintauto (slap.) 1947-08-10 įsakymas Nr. 11 dėl karinio laipsnio suteikimo BDPS ginkluotųjų pajėgų kovotojams tvarkos. Nuorašas

Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1947-08-10
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
3377
Apyrašo Nr.
55
Bylos Nr.
218
Lapų Nr.
84