Dokumentai

Pradžia

Dzūkų grupės vado įsakymas Nr. 2 dėl priėmimo į partizanų būrius tvarkos, neatidėliotino dar neprisiekusių partizanų prisaikdinimo, tarnybinės drausmės laikymosi, rekvizicijų vykdymo tvarkos ir kt.

1945-05-16
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
14
Lapų Nr.
134