Dokumentai

Pradžia

Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vado Kazimiero Algirdo Varkalos-Daumanto 1947-08-14 įsakymas Nr. 28 dėl partizanų skyrimo į pareigas ir atleidimo iš jų, slapyvardžių pakeitimo, ryšių palaikymo, maisto atsargų kaupimo ir kt. Nuorašas

Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1947-08-14
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
3377
Apyrašo Nr.
55
Bylos Nr.
226
Lapų Nr.
77, 78