Dokumentai

Pradžia

Vytauto apygardos Tigro rinktinės 6-ojo rajono suskirstymo į apylinkes ir jų organizacinių sektorių viršininkų paskyrimo raštas (Vytauto apygardos Tigro rinktinės 6-ojo rajono organizacinio sektoriaus viršininko Teofilio Vinciūno-Kalnelio 1947-08-18 raporto priedas)

1947-08-18
Veiklos dokumentai

Dokumentas iš Vytauto apygardos Tigro rinktinės štabo archyvo, 1999 m. liepos 15 d. rasto Švenčionių r.

Dokumento tekstas (išskleisti)

Priedas:              LLA 3-čios „Tigro“ Rinktinės OS 6-to rajono paskirstymo
                                            į apylinkes 
bei jų Viršininkų paskyrimo
                                                                  RAŠTAS Nr.
                                                                           § I.
                    Nuo š. m. rugpjūčio 17 d. I-mos Apylinkės OS Viršininku paskirtas
               VERTĖJAS, kuriam priklauso 4-turios seniūnijos: Mielagėnų, Rubelninkų,
               Krikonių, Budriškės.
                                                                           § II. 
                    Nuo š. m. rugpjūčio 17 d. II-tros Apylinkės OS Viršininku paskirtas
               DRĄSUOLIS, kuriam priklauso 3- (trys) seniūnijos:Bernotų, Gilutų, Žardeliškės.
                                                                           § III. 
                    Nuo š. m. rugpjūčio 18 d. III-čios Apylinkės OS Viršininku paskirtas
               KURMIS, kuriam priklauso 4-turios seniūnijos: Malkauščynos, Buckūnų,
               Končioginos, Kamaravo.
                    1947.VIII.18 d.                                                                     Kalnelis
                                                                                           Rinktinės OS 6-to rajono V-kas
                    
                   

              
   

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-5
Apyrašo Nr.
5
Bylos Nr.
30
Lapų Nr.
2