Dokumentai

Pradžia

Vytauto apygardos Tigro rinktinės 6-ojo rajono organizacinio sektoriaus viršininko Teofilio Vinciūno-Kalnelio raportas rinktinės organizacinio sektoriaus viršininkui apie rajono suskirstymą į apylinkes ir jų organizacinių sektorių viršininkų paskyrimą

1947-08-18
Veiklos dokumentai

Dokumentas iš Vytauto apygardos Tigro rinktinės štabo archyvo, 1999 m. liepos 15 d. rasto Švenčionių r.

Dokumento tekstas (išskleisti)

         LLA 3-čios
   „Tigro“ Rinktinės
      OS Viršininkui                         RAPORTAS Nr. 1
                                Pranešu tamstai, kad 3-čios „Tigro“ Rinktinės OS man skirtą
                           6-tą rajoną pagal įsakymą Nr. 13 ir instrukciją Nr. 3 suskirsčiau
                          dalį rajono į apylinkes ir paskyriau joms OS Viršininkus.
                               Priede: Suskirstymo apylinkių bei jų OS Viršininkų paskyrimo
                           raštas.
                           1947.VIII.18 d.                                                        Kalnelis
                                                                                     Rinktinės OS 6-to rajono V-kas
                            
                                     

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-5
Apyrašo Nr.
5
Bylos Nr.
30
Lapų Nr.
1