Dokumentai

Pradžia

Tauro apygardos Vytauto rinktinės vado Vytauto Gavėno-Vampyro 1947-08-19 įsakymas Nr. 52 dėl rinktinės partizanų skyrimo į pareigas, asmenų įrašymo į partizanų sąrašus ir kt. Nuorašas

Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1947-08-19
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
3377
Apyrašo Nr.
55
Bylos Nr.
228
Lapų Nr.
79