Dokumentai

Pradžia

Dzūkų grupės štabo išplatintas užsienio lietuvių atsišaukimas „Pavergtos Lietuvos vergaujantieji tautiečiai“, raginantis pasiruošti lemiamai kovai su okupantais

1945-07-21
Atsišaukimai

1945 m. lapkričio 18 d. Dzūkų grupė pavadinta A apygarda.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
20
Lapų Nr.
168