Dokumentai

Pradžia

Dainavos apygardos Merkio rinktinės štabo laikraštis „Mylėk Tėvynę“, Nr. 6(11)

1947-08-15
Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
18
Lapų Nr.
179, 180, 182