Dokumentai

Pradžia

Dainavos apygardos Merkio rinktinės štabo laikraštis „Mylėk Tėvynę“, Nr. 6(11)

1947-08-15
Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
18
Lapų Nr.
Nuo 176 iki 178
Pastabos
Kitus egz. žr. f. K-1, ap. 58, b. 44618/3, t. 18, l. 183–233, 263–265.