Dokumentai

Pradžia

Lietuvių tautos deklaracija. Projektas

1945-07-07
Veiklos dokumentai

Deklaracijoje nurodyta, kad ją lietuvių tautos vardu pasirašo Vyriausiasis Lietuvos gelbėjimo komitetas, Lietuvos laisvės armijos (LLA) vyriausioji vadovybė, Lietuvos partizanų sąjungos centro valdyba. Dokumentas paimtas iš 1946-01-29 areštuoto antisovietinės organizacijos „Lietuvos išlaisvinimo komitetas“ nario Kazio Naujūno-Montės, Povilo.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-40
Apyrašo Nr.
1
Bylos Nr.
35
Lapų Nr.
Nuo 32 iki 34