Dokumentai

Pradžia

Dzūkų rinktinės Kęstučio grupės štabo nurodymai būrių vadams dėl mobilizacijos ir kovinių operacijų vykdymo, partizanų aprūpinimo maistu, drausmės laikymosi ir kt.

1945-07-24
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
16
Lapų Nr.
Nuo 117 iki 120