Dokumentai

Pradžia

Lietuvos partizanų atsišaukimas "Nauja bolševikinio melo priemonė", raginantis nekreipti dėmesio į bolševikų platinamus neva tai Kauno arkivyskupijos kurijos atsišaukimus, raginančius partizanus išeiti iš miškų

1945-07-10
Atsišaukimai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
12
Lapų Nr.
252
Pastabos