Dokumentai

Pradžia

Tauro apygardos Vytauto rinktinės vado Vytauto Gavėno-Vampyro [1947-08-15] teikimas apygardos vadui apdovanoti pasyviąją laisvės kovotoją Pupą (slap.) Uolumo juostele. Nuorašas

Nuorašas darytas [1947-08-15]
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
16100/3
Bylos tomo Nr.
1
Lapų Nr.
55