Dokumentai

Pradžia

Partizanų dainos

1945-07-21
Eilėraščiai, dainos, maldos

Dokumentas 1945-11-25 paimtas iš Lazdijų aps. Kuklių k. gyventojos Bronės Ragelienės.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
15018/3
Bylos tomo Nr.
1
Lapų Nr.
Nuo 28-1 iki 28-3