Dokumentai

Pradžia

Kęstučio apygardos Savanorio rinktinės vado nurodymai Juozapavičiaus rajono vadui dėl skubaus rinktinės vado informavimo apie tai, kokius aukštesnės vadovybės direktyvinius dokumentus rajono vadovybė turi ir kokie jos turėti raštai pastaruoju metu buvo prarasti, taip pat dėl rinktinės ir jos rajonų štabų rezervo rengimo, laisvės kovos sąjūdžiui ženkliai pakenkusių asmenų perdavimo partizanų karo lauko teismams, okupacinę valdžią diskredituojančių duomenų rinkimo ir kt.

1947-08-16
Veiklos dokumentai

Dokumentas iš Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės štabo archyvo, 1994 m. liepos 23 d. rasto Kėdainių r.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-5
Apyrašo Nr.
1
Bylos Nr.
9
Lapų Nr.
15